Kjøllefjord Skipsekspedisjon AS ble etablert i 1999. I dag er det Bernt R. Fredriksen som eier og driver selskapet. Bedriften har 4 ansatte; Bernt R. Fredriksen, Stein Joakim Bech, Arne Rasmussen og Benedikte Hansen. Kjøllefjord Skipsekspedisjon driver med spedisjon for skip – hovedsakelig hurtigruten og andre godsbåter.

Agent for Nor Lines AS

Kjøllefjord Skipsekspedisjon AS er agent for Nor Lines AS, som er orientert mot løsningene og ikke minst kundene. I tillegg har Nor Lines en av markedets beste transportløsninger. Nor Lines tilbyr et totalsystem for transport og logistikk, og er en av de største operatørene av godstransport langs Europas nordligste kystlinjer. Selskapet er også ansvarlig for all godstransport på Hurtigruten, se norlines.no.

Andre arbeidsoppgaver som Kjøllefjord Skipsekspedisjon har:

Arbeidsoppgaver for Lebesby – Kjøllefjord Havn KF; Har kontakt med fiskeflåten og andre båter som anløper havnen og som har behov for å leie båtplass.Vi har også ansvar for drift av miljøstasjonen.

Vi har et samarbeid med Bunker Oil om salg av avgiftsfri diesel og andre oljeprodukter – hovedsakelig til fiskeflåten.

Vi utfører også bussoppdrag da vi har to minibusser og en buss. Vi kjører lag og foreninger, hurtigrutepassasjerer og flypassasjerer. Vi gjør alt ifra småe oppdrag til større oppdrag.
Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe angående våre tjenester.